Nieuws

De schriftelijke ALV: het verslag

Een kleine drie weken geleden, op 14 oktober, hebben we op de site en via de mail aan de leden gemeld dat we de jaarlijkse ALV in 2020 noodgedwongen schriftelijk afhandelen. De te behandelen stukken waren bij de mail gevoegd en deels via een link op de site te lezen.

Geschreven door Ralph von Franquemont op zondag, 8 november 2020

De reactietermijn voor de stukken sloot afgelopen donderdag 29 oktober. Op die dag had ik twee positieve reacties ontvangen van leden, die het met alle stukken eens zijn. Verder waren er geen reacties. Dat laatste betekent, en dat was op 14 oktober ook al aangegeven, dat alle (ouders van) leden met de ALV-stukken hebben ingestemd. Onze hartelijke dank in het in ons en ons beleid gestelde vertrouwen.

Concreet betekent dit met name het volgende:

  • De jaarrekening en de toelichting daarop door quaestor Niki van Driel zijn goedgekeurd. Op basis van het positieve verslag van de kascommissie is de quaestor décharge verleend over het in 2019/2020 gevoerde beleid. Complimenten en dank aan Niki;
  • De door Niki voor 2020/2021 opgestelde begroting is ook akkoord. Overigens heeft het bestuur op basis van de huidige financiële situatie besloten om dit seizoen de contributies niet te verhogen;
  • De concept-beleidsnotities over kleding en over vrijwilligers hebben eveneens de instemming van de leden;
  • Het bestuur bestaat nu uit zes leden: Kees de Boer, Niki van Driel, Marleen van Dusseldorp, Iris von Franquemont, Ralph von Franquemont en Maykel Teske. Twee bestuursleden, Suzanne Jehee en Robin van Leeuwen, zijn afgetreden. Wij danken hen voor de vele activiteiten die zij gedurende de afgelopen jaren in en voor het bestuur hebben verricht. Gelukkig zijn beide dames nog steeds bereid om zich voor onze club te blijven inzetten;
  • Bij GKV hebben we helaas nog steeds verschillende vacatures. Het zal duidelijk zijn dat in onze kleine vereniging vrijwilligers onmisbaar zijn. Zonder hen kan GKV en het bestuur niet goed functioneren. Daarom hadden we alle leden en ouders nadrukkelijk opgeroepen om serieus na te denken over de verschillende vacatures. Tot onze teleurstelling is daarop geen enkele reactie gekomen. Misschien hebben jullie nog geen tijd gehad om daarover na te denken. Mogelijk komt dat door de toestanden rondom corona, maar wellicht hebben sommige leden daardoor juist meer tijd gekregen. Wat zou het mooi zijn als die extra vrije tijd in onze club gestoken kan worden. De lijst van vacatures, te vinden op blz. 6 van het jaarverslag, is zo gevarieerd dat er voor ieder wel wat wils is. Alle beetjes helpen, vele handen maken licht werk, dus wie doet er mee?? Belangstellenden zijn van harte welkom om zich bij een van de bestuursleden aan te melden.

Wij gaan als bestuur weer enthousiast aan de slag om GKV nog sterker te maken, en daarmee de leden hopelijk veel spelplezier te geven.  

Openingstijden

Wegens corona zijn wij gesloten!

Maandag Gesloten
Dinsdag Gesloten
Woensdag Gesloten
Donderdag Gesloten
Vrijdag Gesloten
Zaterdag 13:00 - 15:00
Zondag Gesloten

Binnenkort

Categorieën